XIV. Dni Polsko-Czeskie w Katowicach

fot. materiały organizatora

W Katowicach już po raz czternasty odbędą się „Dni Polsko-Czeskie”. Impreza organizowana wspólnie przez miasta Katowice i Ostrawę jest rezultatem podpisanej w 1996 roku umowy o współpracy partnerskiej między miastami. Tegoroczna edycja przygotowana została z niespotykanym jak dotąd rozmachem. Obejmuje ponad 70 imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w których mamy również swój skromny udział. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej.

PROGRAM OBCHODÓW

Dni 28 – 29-30 maja 2014 r.

I. Spotkanie przedstawicieli Miasta Katowice i Miasta Ostrawy: radnych oraz przedstawicieli urzędów obu miast – dnia 30 maja br. Tematy rozmów to: 1/budżet obywatelski, 2/ gospodarka odpadami, 3/funkcjonowanie rad jednostek pomocniczych; wizyta w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach).

II. Spotkania młodzieży (polsko-czeski konkurs plastyczny i turniej sportowy) –dnia 29 maja br.

1/ zawody sportowe dla młodzieży szkolnej z Ostrawy, Opawy i Katowic w dyscyplinach:  koszykówka i pływanie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach

2/ wizyta laureatów międzyszkolnego polsko – czeskiego konkursu plastycznego pt.: „Projekt gadżetu reklamującego moje miasto” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7w Katowicach przy ul. Witosa – dzieci i młodzież z Ostrawy i Katowic; wręczenie dyplomów oraz nagród w połączeniu z całodziennym pobytem młodzieży(warsztaty artystyczne w MDK Koszutka w godz. 10.00-11.30, uroczysta akademia w szkole).

III. Spotkanie sportowe: pracownicy Magistratu Ostrawy i Urzędu Miasta Katowice (mecz piłkarski oraz siatkówka kobiet)- dnia 28 maja br. (środa),godz. 10.00-13.00- OS „Kolejarz” ul. Alfreda 1, Katowice.

IV. Stoisko promocyjne Ostrawy i Opawy w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach, Rynek 13, w dniach 29-30 maja br.

Ponadto, udział Prezydenta Miasta Statutowego Ostrawy w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniu 8 maja br. (panel: „Prorozwojowe inwestycje komunalne”),

 

Około 70 wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych współorganizowanych będzie przez katowickie instytucje i jednostki:

Instytucję Kultury – Katowice Miasto Ogrodów; Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek; Miejskie Domy Kultury: „Koszutka”,  „Ligota”,  „Szopienice – Giszowiec”,  „Bogucice – Zawodzie”, „Południe”; Miejską Bibliotekę Publiczną i jej filie; Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego; Międzyszkolny Ośrodek  Sportowy; Szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szkoły  Podstawowe nr 12 , nr 17 oraz nr 67, Gimnazjum nr 19, Zespół Szkół nr 4, X Liceum Ogólnokształcące, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego  STO i inne;„Hospodę” , ul.Gliwicka 6/1, Katowice; Grupę Twórczą „Ocochodzi” i Czeskie Centrum z Warszawy.

 

PROGRAM WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE INSTYTUCJE I JEDNOSTKI

 1. Imprezy kulturalne w miejskich instytucjach kultury :

 

Miejski Dom Kultury „Koszutka”

1/ konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla dzieci w wieku 5-15 lat – pt. „Co w trawie piszczy”;wręczenie nagród dnia 20.05. o godz. 17.00 w MDK „Koszutka”

2/ koncert muzyki klasycznej w MDK „Koszutka” – w programie: Antonín Dvořák : przy współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w Katowicach – w dniu 25.05.2014 r. o godz. 17.00

Koncert w wykonaniu:                     

Anna Borucka – mezzosopran

Adam Mokrus – skrzypce

Grzegorz Biegas – fortepian

Lilianna Moll – słowo

W programie dzieła kompozytora.

Anna Borucka

„Pieśni cygańskie”, aria Jeżibaby z opery „Rusałka”

Adam Mokrus

Antonín Dvořák – Sonatina G-dur na skrzypce i fortepian op. 100 ca. 19

Allegro risoluto-Larghetto-Molto vivace-Allegro

Antonín Dvořák/Fritz Kreisler – Taniec słowiański e-moll op. 72 nr 2 ca. 4

Antonín Dvořák/Fritz Kreisler – Taniec słowiański g-moll op. 46 nr 2 ca. 3

Antonín Dvořák/Fritz Kreisler – Fantazja słowiańska ca. 4

Antonín Dvořák/Adam Mokrus – Aria Rusałki z opery „Rusałka” ca. 3

3/ w dniu 29.05 w godz. 10.00– 11.30 w MDK „Koszutka” – warsztaty bibułkarskie dla grupy dzieci i młodzieży – laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego z Katowic i Ostrawy przeprowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach

 

Miejski Dom Kultury „Południe”

Filia nr 1, Katowice-Piotrowice, ul. Jankego 136, od 9 maja  do 30 czerwca

„Czeskie naj…” – wystawa dokumentalna prezentująca wkład Czech w europejską naukę i kulturę; wstęp wolny

Filia nr 1, Katowice-Piotrowice, ul. Jankego 136, 26 maja, godz. 9.00

„Język śląski w Czechach. Podobieństwa i różnice” – wykład Ewy Gajewskiej dziennikarki, redaktora portalu novinka.pl (dla młodzieży szkół średnich)

Filia nr 2, Katowice-Murcki, ul. Kołodzieja 42, 26 maja, godz. 11.00

„Po polsku, czesku i po śląsku” – warsztaty lingwistyczne Ewy Gajewskiej (dla dzieci szkół podstawowych)

Filia nr 1, Katowice-Piotrowice, ul. Jankego 136, 30 maja, godz. 18.00

„Adaptacje literatury czeskiej” – spotkanie autorskie z Ewą Ciszewską filmoznawcą,bohemistką, autorka pracy „Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury”; wstęp wolny

Katowice-Kostuchna, ul. Żeleńskiego 83, 30 maja, godz. 11.00

„Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”. Impreza finałowa z udziałem uczestników z Czech – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej. Spotkanie z Alojzym Lysko autorem pracy „Od wiek wieka na Górnym Śląsku. Bajki Śląskie”.

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice– Zawodzie”

Szczegółowy harmonogram Czeskich Barw Ziemi; miejsce wydarzenia: dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44a

ŚRODA – 21 maja 2014r.

Warsztaty twórcze z Rumcajsem, Sąsiadami i Krecikiem (Zawodzie) / WSTĘP: 3zł.
10:00 – 12:00 – projekcja czeskich bajek oraz warsztaty plastyczne dla przedszkolaków

Kino Czeskie dla Juniora (Bogucice) / WSTĘP WOLNY
13:00 – 14:00 – projekcja bajek czeskiej produkcji dla przedszkolaków

Czeski Maraton Filmowy (Bogucice) / WSTĘP: 10zł.
17:00 – 17:05 – Otwarcie Maratonu
17:05 – 19:05 – „Święto Przebiśniegu”, reż. Jiří Menzel (komedia, 1983)
19:05 – 19:15 – Przerwa
19:15 – 21:15 – „Perełki na dnie”, reż. V. Chytilová (komedia, 1965)
21:15 – 21:30 – Zakończenie

PIĄTEK – 23 maja 2014r.

BEZPŁATNE WARSZTATY TOWARZYSZĄCE!
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Obecność w wybranych warsztatach wyklucza udział w dwóch pozostałych!
Zgłoszenia pod adresem: katarzyna.koziel@mdkbogucice-zawodzie.pl
lub telefonicznie: (32) 203 05 17 / (32) 203 55 24
Nie przyjmujemy zgłoszeń na Facebooku.

(I)
Warsztaty TAŃCA CZESKIEGO / godz.: 16:00 – 17:30
Prowadzenie: Zofia Czechlewska – instruktor ludowych tańców słowiańskich
Miejsce: Sala Baletowa (Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A)
Maksymalna ilość miejsc: 25.

(II)
Warsztaty JĘZYKA CZESKIEGO / godz.: 16:00 – 17:30
Prowadzenie: dr Dariusz Tkaczewski – bohemista z Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ
Miejsce: Sala Muzyczna (Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A)
Maksymalna ilość miejsc: 40.

(III)
GAWĘDA O CZESKIM PIWIE 😉 / godz.: 22:00 – 23:00
Prowadzenie: Dariusz Zalega / REBEL Bar
Miejsce: REBEL BAR (ul. B. Czecha 1A, 40 – 225 Katowice)
/ https://www.facebook.com/rebelbarkato /
Maksymalna ilość miejsc: 35.

BARWY ZIEMI – CZECHY
Sala widowiskowa (Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A)
18:00 – 18:10 – Otwarcie Czeskich Barw Ziemi: pokaz czeskiej polki
18:10 – 18:15 – Przywitanie gości, przemówienia
18:15 – 18:25 – Miniatura muzyczna „Polka Śmieszka”
18:25 – 18:50 – Prelekcje i prezentacje multimedialne
18:50 – 19:00 – Pokaz taneczny rock & rolla
19:00 – 20:00 – KONCERT czeskiego zespołu rockowego KOFE – IN
20:00 – 20:30 – Degustacja tradycyjnych potraw czeskich
20:30 – 21:00 – Zwiedzanie wystaw, stoisk, zakończenie imprezy

Imprezie równolegle towarzyszą:

1. Stoisko promujące kulturę Czech zorganizowane przez Studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ w Katowicach (HOL)
2. Wystawa fotografii współorganizowana z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową (SALA WIDOWISKOWA)

ŚRODA – 28 maja 2014r.:

11:00 – 13:00 – Spektakl teatralny „Igraszki z diabłem” w wykonaniu uczniów X LO

 

Miejski Dom Kultury „Ligota”– w dniu 24 maja 2014r. odbędzie się kolejna edycja Święta Kwitnących Głogów podczas której wystąpią w paradzie ulicami Ligoty dwie grupy mażoretek„Krokodýl”z Ostrawy (juniorki i seniorki).

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice– Giszowiec”

1/ 05.05.2014 r. godz.12.30

„Alfons Mucha – czeski multiartysta” – prelekcja z historii sztuki dla młodzieży

2/ 09.05.2014 r. godz.17.00

„Polsko-Czeski collage” –  przestrzenne warsztaty artystyczne

3/ 15.05.2014 r. godz.10.30
„Animacja z Krecikiem” – warsztaty plastyczne dla najmłodszych

 

Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów

Dnia 30 maja br. (piątek) – koncerty muzyczne podczas Jarmarku Czeskiego przy ul.Sobieskiego:

13.00- 16.00 – Koncert „W klimacie czeskiej dechovki”

16.00-17.00 – Lubica Christophory (folk, alternative)

17.00-19.00 – Koncert „Śladami Nohavicy” – Łukasz Orawski (akordeon) & Wojtek Mucha (skrzypce) oraz gość specjalny: Antoni Muracki

19.00-21.00 – Kapela Noca (Vsetin, folk world music).


Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

GALERIA POJEDYNCZA

Eliska Dordova Králičí Blues [Króliczy blues]

Wernisaż: 13 V 2014 / 17:30

Wystawa trwa do 27 maja 2014. Wstęp wolny.

 

ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIE SZWENDANIA OKOLICZNE

10 V 2014 / wyprawa całodzienna

XLI szwendanie: Balkan Express. Z Giszowca do Szopienic

Zbiórka: 10:00 / Plac pod Lipami przy Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec, filia nr 2

Wędrówka z Giszowca, przez Janów i Nikiszowiec, Wilhelminę w kierunku Szopienic, trasą biegnącą wzdłuż dawnej linii kolejowej pociągu Balkan Express. Po drodze zwiedzanie miejsc związanych z industrialnym dziedzictwem miasta.

Udział bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

Zapisy pod adresem e-mail: pawel.graja@ck.art.pl, www.ck.art.pl.

Współorganizatorzy: Miasto Katowice, Miasto Ostrawa, MDK Katowice Szopienice-Giszowiec, Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy z Nikiszowca, firma przewozowa Turbotiger.eu

17 V 2014 / wycieczka autokarowa do Ostrawy w ramach XLII szwendania

Zbiórka: 7:30 przy budynku CKK, plac Sejmu Śląskiego 2

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy od 13 maja br. pod adresem e-mail: pawel.graja@ck.art.pl

Współorganizatorzy: Miasto Katowice, Miasto Ostrawa, MDK Szopienice-Giszowiec, Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy z Nikiszowca, firma przewozowa Turbotiger.eu

 

KONFRONTACJE/NEGOCJACJE

14 V 2014 / 17:00 / STREFA CENTRALNA

BOHEMIA I IRONIA. Kilka refleksji o współczesnej sztuce czeskiej.

Autorskie wykłady Romana Lewandowskiego o sztuce współczesnej.

Wstęp wolny.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach we współpracy z Instytucją Kultury – Katowice Miasto Ogrodów, kolejny raz bierze udział w wydarzeniu. W drugiej połowie maja br. zaprasza na cykl spotkań, warsztatów oraz wystaw poświęconych czeskiej kulturze, geografii i literaturze.

W filiach MBP odbędą się tematyczne spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cotygodniowa, wtorkowa „Bajka z…ciastkiem” zostanie dedykowana czeskim klimatom. Oprócz tego odbędą się wydarzenia z udziałem zaproszonych gości. Będą prezentowane książki czeskich autorów wydawanych w Polsce oraz omawiane trendy współczesnej literatury czeskiej, a także co warto zobaczyć w Pradze. Na dzieci czekają eksperymenty z czeską literaturą i zajęcia plastyczne.

Dla dorosłych:

Bambini di Praga– spotkanie z Piotrem Gawlińskim,licencjonowanym przewodnikiem po Pradze.

22 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 32, ul.Grzyśki19 a.

O polsko-czeskich stereotypach– panel dyskusyjny z udziałem dr Jacka Kurka i dr Anity Skwary. Moderacja: Łukasz Grzesiczak.

23 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14, ul.Piastów 20.

Współczesna literatura czeska w Polsce– spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa Czeskie Klimaty.

W programie:

– Źródła wiedzy o literaturze czeskiej – strony instytucji kultury i wydawnictw, serwisy informacyjne, fora dyskusyjne i blogi, nagrody literackie

– Prezentacja książek czeskich autorów wydawanych w Polsce w ostatnich latach

– Omówienie trendów we współczesnej literaturze czeskiej

– Zapowiedzi nowych, interesujących publikacji, które mają się ukazać w ciągu najbliższych 12 miesięcy

– Co czyta się w Czechach – czyli bestsellery 2013.

28 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21.

Jarmark Czeski – udział w wydarzeniu organizowanym przy ul. Gliwickiej 6/1, przed „Hospodą”. W programie przedstawienie kukiełkowe dla dzieci, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Dla dorosłych kiermasz literatury czeskiej, zarówno nowości jak i literatury starszej.

30 maja 2014 r., od godz. 13.00.

Dla dzieci

Ucieszki z Cieszyna– warsztaty literacko-plastyczne z udziałem Katarzyny Grudniewskiej.

21 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21.

Eksperymenty ze Złotej Uliczkieksperymenty z czeską literaturą w oparciu o książkę Sroka w krainie entropii (Markéta Baňková), prowadzone przez Niezależną Grupę Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY.

27 maja 2014 r., godz. 16.30, Filia nr 14, ul.Piastów 20.

Wystawy towarzyszące:

Cieszyńska – wernisaż wystawy, która jest graficzną wizualizacją pieśni Jaromira Nohavicy, stanowiącej motyw przewodni do pokazania dawnego Cieszyna. O poecie i wystawie opowie Irena French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie ekspozycja została przygotowana.

19 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14, ul.Piastów 20.

 

Czeskie Centrum Kultury w Warszawie prezentuje wystawy:

 – Maluj co widzisz–wernisaż wystawy dziecięcych rysunków Helgi Hoškowej-Weissowej, będących unikatowym świadectwem i opowieścią z życia codziennego w teresińskim getcie.

20 maja br. , godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21.

– Legendy czeskich zamków i pałaców–wernisaż wystawy prezentującej historie i legendy trzydziestu dwóch zabytków z różnych zakątków Republiki Czeskiej. Atmosferę średniowiecznych siedzib dodatkowo podkreśla dworska muzyka, która stanowi uzupełnienie ekspozycji.

20 maja br., godz. 17.00, Filia nr 30, ul. Rybnicka 11.

Wystawy czynne w dniach 19 maja-15 czerwca 2014 r.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń: www.mbp.katowice.pl.

 

2. Wydarzenia sportowe

1/ Dnia 29.05 – zawody sportowe na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46A.

– Koszykówka dziewcząt , rocznik 2001 i młodszy

– Koszykówka chłopców, rocznik 2001 i młodszy

– Pływanie: 50m (kraul, żabka, grzbiet + sztafeta 4×50 stylem dowolnym), rocznik 2001 i młodszy.

2/ Mecze pomiędzy drużynami Urzędu Miasta Katowice a Magistratu Ostrawy (piłka nożna oraz siatkówka kobiet) – w dniu 28.05, godz. 10.00-13.00– OS „Kolejarz”  ul. Alfreda 1, Katowice.

 

3. Imprezy z udziałem szkół

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt.: „Projekt gadżetu reklamującego moje miasto”, odbywającego się równolegle wśród uczniów ze szkół w Ostrawie; wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu z Ostrawy i Katowic w dniu 29 maja w ZSO nr 7. Program wizyty dla uczestników z Ostrawy i Katowic to: warsztaty z bibułkarstwa w MDK Koszutka,ul. Grażyńskiego 47 w godz. 10.00 – 11.30, a następnie uroczysta akademia z wręczeniem dyplomów i nagród w ZSO nr 7

 – Gimnazjum nr 19 –  podczas festynu szkolnego w dniu 31 maja w godz. 15.10 – 15.40- mecz koszykówki – uczennice Gimnazjum nr 19 kontra goście z Ostrawy (hala)

– X Liceum Ogólnokształcącego–przedstawienie teatralne, adaptacja utworu Jana Drdy pt. „Igraszki z diabłem”  odbędzie się w dniu 27 maja br. o godz. 16.00 na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach oraz dnia 28 maja o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury Bogucice–Zawodzie”, dział Bogucice, ul. Markiefki 44a

– X LO oraz I SLO STO im. S.Konarskiego – projekt pt.: Program zajęć warsztatowych w ramach edukacji regionalnej pt. „Na pograniczu narodów i kultur. Z dziejów Ziemi Cieszyńskiej” dla klas II liceum – zwiedzanie Cieszyna, polskiej i czeskiej części miasta oraz późniejsza synteza w postaci prezentacji i wypracowań; realizacja w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. S. Konarskiego  STO– dnia 20 maja, w XLO – dnia 21 maja

– Szkoła Podstawowa nr 12 – dnia 22 maja odbędzie się  w szkole wizyta studyjna współpracującej szkoły z Ostrawy; w ramach wizyty – zawody sportowe: koszykówka, piłka nożna oraz siatkówka, a także imprezy kulturalne; dodatkowo reprezentacje szkoły w koszykówce(rocznik 2001) będą uczestniczyły w ramach „Dni Polsko-Czeskich” w turnieju w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w dniu 29.05.

– Szkoła Podstawowa nr 17 – akcja edukacyjna w dniu 23 maja br.:

– przeprowadzenie w klasach I i II lekcji tematycznej dotyczącej dni polsko-czeskich, połączonej  z wykonaniem przez uczniów kotylionów w barwach czeskich

– wyznaczenie każdej z klas zadania związanego z poznaniem Czech (flaga, stolica, godło, zwroty grzecznościowe, potrawy, sportowcy)

– wspólny apel klas I i II połączony z prezentacją wykonanych prac plastycznych i poszerzeniem wiedzy na temat Czech

– wspólne oglądanie czeskiej bajki ,,Krecik”

– Szkoła Podstawowa nr 67 – współpraca w ramach projektu Comenius z czeską szkołą podstawową z okolic Ostrawy (wizyta w dniach 2-6.04.br. w szkole podstawowej w miejscowości Stara Ves oraz zwiedzenie innych okolicznych czeskich miast; na początku maja – podsumowanie wizytyz udziałem społeczności Szkoły Podstawowej nr 67: prezentacja filmu, a także tańców czeskich przygotowanych przez uczniów szkoły z miejscowości Stara Ves)

– Zespół Szkół nr 4–w ramach „Dni Polsko-Czeskich” – spotkanie sportowe: mecz piłki nożnej w dniu 19.05 dla szkół gimnazjalnych z udziałem drużyny z Opawy.

 

4. Jarmark Czeski i inne wydarzenia kulturalne

Program „Hospody”, Katowice, ul.Gliwicka 6/1 (lokal gastronomiczny o czeskim charakterze)

24 kwietnia – 19 maja

Wystawa „Śladami Hrabala”, Hospoda, ul. Gliwicka 6/I

20 maja, godz. 18.00

Otwarcie wystawy „Tatra – legenda czeskiej motoryzacji”, Hospoda, ul. Gliwicka 6/I

22 maja, godz. 18.00

Spotkanie dyskusyjne „Zapomniana wspólnota”.

Spotkanie poświęcone najnowszemu, polsko-czeskiemu numerowi „Fabryki Silesia” (wydawanemu przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach). Gość specjalny: prof. Dan Gawrecki (Opawa), Hospoda, ul. Gliwicka 6/I

29 maja, godz. 19.00

Ceska Babska Rockovka

Koncert zespołów rockowych z Ostrawy: Glayzy (folk rock) oraz Kapriola (hard rock).

Miejsce: Rebel Bar, ul. B.Czecha 1a

30 maja,

Jarmark Czeski na ulicy Sobieskiego

Na scenie:
13.00- 16.00 –  Koncert „W klimacie czeskiej dechovki”

16.00-17.00 – LubicaChristophory (folk, alternative)

17.00-19.00 – Koncert „Śladami Nohavicy” – Łukasz Orawski (akordeon) & Wojtek Mucha (skrzypce) oraz gość specjalny: Antoni Muracki

19.00-21.00 – Kapela Noca (Vsetin, folk world music)

ponadto:stoiska promujące atrakcje Republiki Czeskiej oraz współpracę Katowic z Ostrawą i Opawą, a także czeska gastronomia, atrakcje i konkursy dla dzieci, wystawa samochodów z Muzeum Tatry.

Współorganizatorzy Jarmarku: „Hospoda”- Katowice. ul. Gliwicka 6/1,  Urząd Miasta Katowice, Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów, Czeskie Centrum z Warszawy,  Grupa Twórcza „Ocochodzi”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian w programie imprezy.

[eg]

 

Dodaj komentarz

Podaj swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Podaj prawidłowy adres email

Adres email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

Novinka.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress