Najnowsze wpisy
fot.

Morawska Ziemia Krawarska

Moravské Kravařsko to kraina leżąca w Czechach na pograniczu Moraw i Śląska Opawskiego. Pod względem administracyjnym obszar ten należy do kraju morawsko-śląskiego w subregionie Nadodrze (czeskie Poodří – Moravské Kravařsko). Znajduje się między…

Novinka.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress