Przegląd polskiej prasy 1-7 sierpnia 2012

Przegląd prasy | fot. sxc.hu

Zgodnie z naszą krótką tradycją, prezentujemy czeski i słowacki przegląd polskiej prasy.  Poniżej skrót najważniejszych wiadomości z ubiegłego tygodnia, czyli kilka słów o zaolziańskich złomiarzach, zmianie ordynacji wyborczej w Czechach oraz sąsiedzkim konflikcie z Romami w Ostrawie.

01.08.2012

Katowicki dodatek Gazety Wyborczej pisze o złomiarzach z Zaolzia, którzy żeby zatrzeć ślady kradzieży, sprzedają swoje łupy w Polsce. Odkąd nad Olzą otwarto kładkę sportową łączącą Cieszyn z Czeskim Cieszynem, takich przypadków jest coraz więcej. Do skupów złomu trafiają rzeczy o dużej wartości sentymentalnej i historycznej, takie jak: tablice pamiątkowe, pomniki, czy elementy nagrobków. Polsko-czeskie patrole chcą zatrzymać plagę sprawdzając częściej okolicę, zwłaszcza, że złomiarze stają się coraz bardziej zuchwali. Wiosną udało im się ukraść sprzed nosa policji ponad stuletni 10-tonowy most, nieczynnej linii kolejowej między miejscowością Loket i Horní Slavkov.

02.08.2012

Rzeczpospolita informuje w skrócie o tym, że po zamknięciu w piątek polskiej ambasady w Damaszku, interesy USA w Syrii będą reprezentowane przez ambasadę Czech. Amerykańscy dyplomaci zostali ewakuowani w lutym.

Obszerniejszy tekst gazeta poświęca zmianie ordynacji wyborczej w Czechach. Dzień wcześniej Vaclav Klaus podpisał ustawę, dzięki której Czesi wybiorą kolejnego prezydenta w bezpośrednim głosowaniu. Dotychczas głowę państwa wybierał parlament. Klaus złożył swój podpis pod ustawą, ale nie zmienił krytycznego zdania na jej temat i nadal określa mianem „tragicznej pomyłki”. Pomimo tego swoim gestem zakończył, trwającą od dwudziestu lat dyskusję nad zasadami wyboru prezydenta. Chociaż większość obywateli opowiadała się za wprowadzeniem zmiany ordynacji, politycy obstawali przy obowiązujących zasadach. Czesi są obecnie bardzo krytycznie nastawieni do władzy. To efekt afer korupcyjnych i zakulisowych gier na szczytach władzy. Takiemu nastawieniu towarzyszy silne przekonanie, że prezydent powinien otrzymać mandat od obywateli, niezależnie od partyjnych gier. Ustawa została przegłosowana przez Senat w lutym, a izba niższa w lipcu zatwierdziła zmiany.  Zasady finansowania kampanii wyborczej, również będą inne. Teraz komitety wyborcze mogą na nią przeznaczyć najwyżej 50 mln koron.  Żeby stać się oficjalnym kandydatem trzeba zebrać 50 tyś. podpisów obywateli. Kandydata może zgłosić również grupa 20 posłów albo 10 senatorów.  Kolejne wybory prezydenckie odbędą się w styczniu lub w lutym 2013. O fotel prezydenta będą się ubiegać m.in.: Jan Fischer, Míloš Zeman oraz Jan Švejnar.

07.08.2012

Rzeczpospolita przedstawia konflikt pomiędzy władzami Ostrawy a Cyganami, mieszkającymi w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Prawie 150 osób nie zgadza się na wyprowadzkę z domów, chociaż pozostanie w nich zagraża życiu. Zły stan budynków jest widoczny, ale Cyganie uważają, że władze bezprawnie chcą się pozbyć niechcianych sąsiadów.  Na terenie osiedla odcięto już prąd i wodę, planowane jest zamurowanie piwnic i balkonów. Tego typu działania, zmierzające do likwidacji romskiego getta, krytykują przedstawiciele czeskich organizacji pozarządowych oraz czeska rzeczniczka praw człowieka. Udało im się uzyskać wstrzymanie eksmisji, chcą żeby budynki zostały wyremontowane. Gazeta przytacza wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie MSW w 2010 roku. Wynika z niego, że 68 proc. Czechów deklaruje niechęć do Cyganów, a aż 82 proc. sprzeciwia się udzielaniu im pomocy socjalnej. 54 proc. obywateli opowiada się za wysiedleniem z kraju.  Próby pozbycia się ich z miast, są w Czechach często podejmowane. Najgłośniejszą był pomysł zbudowania w Uściu nad Łabą muru, który oddzieliłby cygańskie osiedle od reszty miasta. Zdarzają się też bardziej drastyczne przykłady agresji, takie jak podpalenie w Vitkovie domu cygańskiej rodziny. Problem nietolerancji i uprzedzeń w stosunku do Romów ciągle powraca, a dotyczy społeczności, której liczebność w Czechach ocenia się nawet na 300 tys. osób.

Oprac. Ewa Gajewska

Dodaj komentarz

Podaj swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Podaj prawidłowy adres email

Adres email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

Novinka.pl © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress