Polacy i Słowacy zaciskają współpracę w walce o organizację Zimowych Igrzysk 2022 w Krakowie

Polacy i Słowacy zaciskają współpracę w walce o organizację Zimowych Igrzysk 2022 w Krakowie | fot. krakow.pl 

W niedzielę, 15 września w Krakowie została zawarta umowa o ustanowieniu wspólnego Komitetu Koordynacyjnego ds. Procedury Przetargowej w ramach przygotowań dokumentacji aplikacyjnej dla MKOl dotyczącej organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Dokument podpisali przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich Polski i Słowacji.

Podpisana przez prezesów (Andrzej Kraśnicki i František Chmelár) oraz sekretarzy generalnych (Adam Krzesiński i Josef Liba) narodowych komitetów olimpijskich Polski i Słowacji umowa o Ustanowieniu wspólnego Komitetu Koordynacyjnego ds. Procedury Przetargowej stanowi kontynuację listu intencyjnego podpisanego w Krakowie 22 października 2012 r. oraz Umowy o Współpracy obu Komitetów zawartej w dniu 9 marca br. w Bratysławie. W dokumencie strony potwierdzają dalsze wspieranie Miasta Krakowa w jego staraniach o powierzenie mu tej roli. Komitety zobowiązują się w szczególności m.in. do: stałego monitorowania procesu aplikacji, sposobu przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla MKOl (w tym jej pełnej zgodności z zapisami Karty Olimpijskiej oraz ustalonymi przez MKOl procedurami aplikacji. W skład wspólnego Komitetu Koordynacyjnego (który ma się spotykać nie rzadziej niż raz na kwartał) mają wejść przedstawiciele obu narodowych komitetów olimpijskich.

Należy podkreślić, że oba narodowe komitety olimpijskie stale ściśle współpracują z polskim i słowackim Komitetami Aplikacji ds. zgłoszenia Krakowa jako kandydata do roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022, na których czele stoją odpowiednio Jagna Marczułajtis-Walczak i Juraj Blanár. Decyzje o wyborze gospodarza Zimowych Igrzysk 2022 zapadnie w 2015 roku.

Źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/54262,202,komunikat,zaciesniaja_wspolprace_na_rzecz_zimowych_igrzysk_2022_w_krakowie.html

(łg)

O autorze
Dziennikarz i założyciel serwisu Novinka.pl.
Dodaj komentarz

Podaj swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Podaj prawidłowy adres email

Adres email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

Novinka.pl © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress