Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty – konferencja

fot. materiały organizatora

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji „Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty”, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2014. Najważniejsze wykłady i debaty będą otwarte dla szerokiej publiczności. Aby wziąć udział w spotkaniach, należy zarejestrować się do 30 maja przesyłając na adres nationsandstereotypes@mck.krakow.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Trzy dni obrad wypełnią cztery otwarte dla publiczności debaty, czternaście sesji tematycznych, 82 prelegentów z 18 krajów. Data nie została wybrana przypadkowo. Minęło dwadzieścia pięć lat od momentu transformacji systemowej, ale także dziesięć od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dziesięć lat istnienia Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh z siedzibą w Aleksandrii. Mija też 21 lat od zorganizowanej przez MCK pierwszej konferencji na ten temat – „Narody i stereotypy”, ciekawa będzie więc możliwość dokonania porównań. W związku z tymi jubileuszami MCK podejmie debatę na temat zmian w postrzeganiu siebie i innych, które zaszły w minionym ćwierćwieczu oraz kwestii tożsamości narodowej w XXI w. Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja będzie okazją do dyskusji nad tak istotnymi dla współczesności tematami, jak radykalizacja postaw i niechęć wobec obcych, migracja, globalizacja i dialog międzykulturowy.

Interdyscyplinarną konferencję otworzy wykład „Stereotypy i tożsamości w XXI w.”, który wygłoszą wybitni profesorowie: historii – prof. Hans Henning Hahn i socjologii – prof. Ireneusz Krzemiński. Pierwsza debata zatytułowana „Dwadzieścia lat po. O sobie i ‘naszych’ innych” będzie nawiązaniem do zorganizowanej na początku lat 90. konferencji „Narody i stereotypy”. Jej uczestnicy będą się zastanawiać, jak zmieniło się postrzeganie siebie i swoich sąsiadów w państwach Europy Środkowej w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Wśród zaproszonych gości znajdą się Adam Michnik, prof. Jacek Baluch,  dr Roman Baron (Republika Czeska), dr Leonidas Donskis (Litwa) i prof. Mykoła Riabczuk (Ukraina). Tytuł drugiej debaty to „Wiatr ze Wschodu, wiatr na Wschód”. Dyskusja toczyć się będzie wokół pytań: jak Polskę i Unię Europejską postrzegają państwa Europy Wschodniej i vice versa? Jak widzą swoją przyszłość w kontekście integracji Europy? Czy istnieje związek między postawami narodowościowymi a komunizmem? Wśród dyskutujących znajdą się m.in. Taras Woznak (Ukraina), prof. Bela Tsipuria (Gruzja) oraz dr Robert Pyrah (Wielka Brytania). Trzecia debata pod przewrotnym tytułem „Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym?” będzie okazją do rozmowy na temat współczesnych relacji między Południem a Północą Morza Śródziemnego i wzajemnym postrzeganiem. W dyskusji udział wezmą m.in. prof. Shlomo Avineri (Izrael), prof. Habib Malik (Liban) i dr Sara Silvestrii (Wielka Brytania). Konferencję zamknie debata zatytułowana „Narody i stereotypy 2014–2034”, która będzie próbą spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się, jak stosunki pomiędzy narodami mogą zmienić się w kolejnych dwóch dekadach. Udział w niej wezmą m.in. dyrektor wykonawczy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Andreu Claret, reprezentująca UNESCO Katerina Stenou i prof. Yudhishthir Raj Isar (Francja), a poprowadzi ją dyrektor MCK, prof. Jacek Purchla.

6 czerwca w ramach konferencji odbędzie się spotkanie z pisarzami zatytułowane „Literatura bez granic”. Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Ziemowit Szczerek oraz Adam Szostkiewicz będą dyskutować o stereotypach, tożsamości i wielokulturowości.

Wykłady otwierające, cztery debaty i spotkanie z pisarzami są otwarte dla publiczności. Trzeba się jedynie zarejestrować bądź pobrać wejściówkę w siedzibie MCK lub punkcie InfoKraków na ul. św. Jana. Do 30 maja istnieje również możliwość zarejestrowania się do udziału w całej konferencji.

Szczegółowy program konferencji – pobierz 
Informacje o uczestnikach – pobierz 

Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

[materiały organizatora]

 

Dodaj komentarz

Podaj swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Podaj prawidłowy adres email

Adres email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

Novinka.pl © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress